Algemene voorwaarden groepslessen FMM

Om al mijn klanten een uitstekende service en succesvolle ervaring te kunnen geven tijdens de groepsles, gelden de volgende beleidsregels. Om zaken soepel en professioneel te laten verlopen zijn deze beleidsregels noodzakelijk voor elke onderneming.

1.       Begrippen

1.1. Fit met Madelon is gevestigd aan De Heezerweg 307, 5643 KE Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54427495.

1.2. Website: www.fitmetmadelon.nl

1.3. Shape Steps Xcore:De groepsles duurt 55 minuten en houdt in een warming up, krachttraining oefeningen, cardio en een kort strek moment. Shape Pilates body&soul: de groepsles duurt 45 minuten en houdt in een warming up, krachtige matoefeningen en een ontspanningsmoment. 

 

2.       Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepslessen.

2.2. Door deelname aan groepslessen verklaart het klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3. Fit met Madelon (FMM) behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigen zullen van tevoren kenbaar gemaakt worden via e-mail, de website of middels een vermelding in de studio.

 

3.       Rittenkaarten

3.1. Klanten kunnen groepslessen volgen op basis van een rittenkaart.

3.2. Rittenkaart: een 5-rittenkaart, 10-rittenkaart en 20-rittenkaart geeft recht op deelname van 5/10/20 lessen. De rittenkaarten zijn geldig voor een periode van 3 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle lessen worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode heeft de klant geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen. 

3.3. Losse les: dit is een éénmalig les die recht geeft op deelname van één les.

 

4.       Betalingsvoorwaarden en lestarieven

4.1. De tarieven zijn te vinden in de FMM Trainin app. De tarieven worden bepaald door FMM. FMM behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk twee weken eerder bekend worden gemaakt voordat ze aangepast zullen zijn, en worden niet aangepast bij een pakket dat al betaald is.

4.2. Rittenkaarten kunnen online via de Trainin app per iDEAL betaald worden.

 

5.       Lesrooster

5.1. Het lesrooster is te vinden in de Trainin app.

5.2. FMM heeft recht om de lesrooster aan te passen. FMM kijkt naar de hoeveelheid deelnemers per les en naar welke momenten het meest gangbaar zijn om volle klassen te creëren. Aanpassingen worden zichtbaar in de Trainin app agenda.

 

6.       Online reserveren

6.1.  De eerste klant die een plek reserveert, is de eerste die plek heeft.

6.2.  Lessen kunnen gereserveerd worden via de Trainin app.

6.3.  De klant kan lessen 12 weken vooruit reserveren. Doe dit met voorzichtigheid zodat je zeker weet dat je op het moment kan.

6.4.  De klant mag alleen voor zichzelf reserveren, dus niet voor iemand anders.

6.5.  Annuleren van de les is mogelijk. 

Bij annuleringen binnen 48 uur is restitutie niet mogelijk.

6.6.  De klant mag zich aanmelden voor de wachtlijst.

 

7.0    Huisregels

7.1. Houd rekening met het personeel van Fysiotherapie Heezerweg en andere bezoekers wanneer je het pand van Fysiotherapie Heezerweg en FMM bezoekt. Veroorzaak geen geluidsoverlast. 

7.2. Parkeer je auto in de parkeervakken voor de deur, of op het parkeerterrein bij de Albert Heijn. Fietsen graag naast het gebouw waar deze niet in de weg staan.

7.3. Draag ‘schone’ fitness schoenen, of neem ze mee om bij het begin van de les aan te trekken.

7.4. Neem een handdoek mee om zweet af te vegen en  voor over je trainingmat. Neem je eigen waterfles mee.

7.5. Persoonlijke eigendommen zoals sleutels, mobiel en jas/tas mogen geplaats worden in de daarvoor beschikbare ruimte naast de sportzaal.

 

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Fit met Madelon is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke spullen. Dit is de klant zijn eigen risico.

8.2. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat hij/zij in staat is de aangeboden lessen te volgen. Klanten aanvaarden het risico op letsel en blessures bij deelname aan de lessen en worden geadviseerd om bij twijfel niet mee te doen.

HPT adviseert klanten om:

8.2.1. Madelon te informeren in het geval van blessures, ziekte of zwangerschap.

8.2.2. Goed te luisteren naar de instructies van Madelon en te vragen bij twijfel.

8.2.3. Goed te luisteren naar de signalen van het eigen lichaam en hier naar te handelen.

8.2.4. Geen oefeningen uit te voeren die pijnlijk zijn.

8.2.5. Madelon te melden als je pijn voelt tijdens een oefeningen, of niet fysiek goed voelt tijdens de les.

8.2.6. Bij twijfel advies te vragen bij Madelon.

 

9. Persoonsgegevens

9.1. FMM verzameld persoonsgegevens van klanten voor de groepsles. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het bijhouden van het klantenbestand, administratiedoeleinden en betalingsopdrachten. FMM gaat vertrouwelijk om met deze gegevens.

9.2. Klanten wordt dringend geadviseerd om de privacy van andere deelnemers aan de groepsles te waarderen en te respecteren. FMM is een plek waar vrouwen zich veilig en vertrouwd mogen voelen.